Bye Bye Moore

PoCソルジャーな零細事業主が作業メモを残すブログ

空のリストはboolにぶち込むとFalse扱い

空のリストを返してくる可能性のあるメソッド対策に

tmp(-1)
[]

tmp(-1) is None
False


>>> tmp(-1) is []
False

>>> type(tmp(-1))
<class 'list'>

>>> bool(tmp(-1))
False
>>> not bool(tmp(-1))
True