Bye Bye Moore

PoCソルジャーな零細事業主が作業メモを残すブログ

ImageMagickで画像情報を取得

"fomat"オプションでprintf構文な感じでサイズだとか画素情報だとかを取得可能

実際のところ

ファイル名、サイズ、圧縮形式、色の数を参照

$ magick base.png  -format "(%f) -> %g %C %k\n" info:
(base.png) -> 800x1712+0+0 Zip 255

色数については指定範囲のみも可能

$ magick base.png  -crop 100x100+0+0 -format "(%f) -> %g %C %k\n" info:
(base.png) -> 800x1712+0+0 Zip 204