Bye Bye Moore

PoCソルジャーな零細事業主が作業メモを残すブログ

【進行中】さくらVPS上にBottle鯖を立てる その5:外用に公開する

$ mkdir ZZZ
$ cd $_
$ ls
index.py uwsgi.ini
$ cat uwsgi.ini 
[uwsgi]
socket    = /var/run/uwsgi/ZZZ.vs.sakura.ne.jp.sock
pidfile   = /var/run/uwsgi/ZZZ.vs.sakura.ne.jp.pid
daemonize  = /var/log/uwsgi/ZZZ.vs.sakura.ne.jp.log
chdir    = /home/ubuntu/ZZZ/
master    = true
plugin    = python
file     = index.py
chmod-socket = 666
uid     = www-data
gid     = www-data