Bye Bye Moore

PoCソルジャーな零細事業主が作業メモを残すブログ

sedで不要な行を削除する その3:行頭や末尾

shuzo-kino.hateblo.jp

shuzo-kino.hateblo.jp
の続き。

$ cat data.csv 
hello,2,a
yeah,0,b
foo,1,c
bar,3,a

sedで末尾行だけ消すには"$"です。

$ cat data.csv | sed '$d'
hello,2,a
yeah,0,b
foo,1,c

一行目はそのまんま1です。

$ cat data.csv | sed '1d'
yeah,0,b
foo,1,c
bar,3,a

あわせ技も可能

$ cat data.csv | sed '1d;$d'
yeah,0,b
foo,1,c